Aquí podeu trobar els últims anuncis oficials publicats pel Campus Diagonal Besòs.
Filtrar per
Des de
Fins a
29
Jul
2016
licitació de la concessió demanial per l'ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de reparcel·lació del Sector C-4 (Taulat -Ronda) de la modificació del Pla general metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d'un projecte constructiu,...
28
Jul
2016
licitació de la concessió demanial per l'ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de reparcel·lació del Sector C-4 (Taulat -Ronda) de la modificació del Pla general metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d'un projecte constructiu,...
21
Abr
2016
5
Gen
2016
5
Gen
2016
12345
Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici