Perfil del contractant del Campus Diagonal Besòs
ADJUDICACIÓ DRET DE SUPERFÍCIE
Núm. Exp. 17/17
Documents:
REQUERIMENTS LICITADORS
Núm. Exp. 17/17
S’adjunta els requeriments als quatre licitadors acordat per la mesa de contractació  en l’acta de sessió de 18 de març
Documents:
ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3
Núm. Exp. 17/17

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 3, relatives als criteris de valoració de forma automàtica: el divendres 22 de març de 2019, a les 12:00h.

Lloc: Sala de Projectes de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l’Avda. Diagonal, 240, 3a planta. 


Documents:
AJORNAMENT DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DEL SOBRE 3 –...
Núm. Exp. 17/17

Per compromisos sobrevinguts en l’agenda de membres de la Mesa, l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 3, previst per aquest dijous 7 de març de 2019 a les 12:00h, s’ajorna. Us comunicarem la nova data quan sigui fixada.

Documents:
OBERTURA DE LES PROPOSICIONS en el procediment d’ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE...
Núm. Exp. 17/17

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 3, relatives als criteris de valoració de forma automàtica: el dijous 7 de març de 2019, a les 12:00h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l’Avda. Diagonal, 240, 2a planta. 

Documents:
12
Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici