Consorci del Campus Diagonal-Besòs

Consorci del Campus Diagonal-Besòs

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs és un ens públic de caràcter local constituït l'any 2002 a iniciativa dels propietaris públics de l'àmbit definit com a sector C4 de la Modificació de PGM en el front litoral i el marge dret del riu Besòs, àmbit comprès entre el carrer Taulat, la Ronda Litoral i el carrer Sant Ramon de Penyafort en el qual el plantejament urbanístic determina la implantació d'un campus universitari. La finalitat d'aquest Consorci és precisament la de promoure la transformació del sector impulsant la configuració a l'àrea del Besòs d'un àmbit d'activitats acadèmiques, universitàries, de docència, d'investigació i de relacions universitat empresa.

Actualment el Consorci està constituït per les institucions següents: l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Besòs.

L'òrgan de representació del Consorci és el Consell General i està integrat per la Presidència, les vicepresidències i els vocals designats per cadascuna de les administracions consorciades.

El Campus Diagonal-Besòs

El Campus Diagonal-Besòs té 150.000 m2 de superfície potencial per edificar, dels quals actualment s'han construït 38.500 m2. Avui dia, el Campus consta de tres edificis dedicats a la docència i la recerca i amb la residència per a estudiants, investigadors i professors, inaugurada l'any 2019.

Edifici A. Destinat principalment a la docència. Els 20.000 m2 de l’edifici de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), acullen, en les seves dotze plantes, instal·lacions per a la docència i diversos grups de recerca en diferents àmbits de l'enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica i química). Cliqueu aquí per a més informació.

Edificis C. De vuit plantes i amb 5.750 m2, acull diversos grups de recerca més en energia, materials i nanotecnologia i una petita part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona a la planta -1

Edifici I. També amb vuit plantes i una superficie de 6.330 m2, hi estan instal·lats diversos grups de recerca, els quals treballen en l'àmbit de l'enginyeria de materials i en el d'enginyeria química. A més, acull a la planta -1 la major part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona. 

Els edificis C i I acullen en total 41 grups de recerca en diferents àmbits de l’enginyeria, energia, materials i nanotecnologia.

La construcció dels sota rasants dels edificis D, J, B i K, que completaran les instal·lacions de la UPC al Campus en fases posteriors, està ja finalitzat i pendent de continuar el seu desenvolupament amb futurs projectes durant la segona fase.

Edifici H, residència d'estudiants, investigadors i professors. Edifici de 6.500 m2. Obertura l'agost de 2019.

Parc del Campus Diagonal-Besòs. Al mes de febrer de 2019 es va col·locar la primera pedra del futur Parc, la nova zona verda de més de 20.000 m2 del Campus, que a banda de dotar-lo d’un espai verd i de lleure, connectarà la rambla de la Mina amb el Port Fòrum. Està previst que s’obri al públic durant el primer trimestre de 2021.

Membres del Consell General

En representació de l'Ajuntament de Barcelona

 • Janet Sanz Cid,  presidenta
 • Joan Subirats Humet
 • David Escudé Rodríguez

En representació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs


 • Pol Carrión Huguet
 • Antoni Vélez Barajas

En representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Antoni Poveda Zapata, vicepresident
 • Héctor Santcovsky Grinberg
 • Antoni Novel Cabré

 En representació del Consorci del Besòs

 • Carme Ribas Seix

Altres assistents al Consell

 • Jordi Bosch de Borja, gerent
 • Eva Redó, secretària
 • Daniel Mas, interventor

Documents

Actuacions

Enllaços

Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici